Ko Da Herbs մեկն է հանրահայտ արտադրողներ, մատակարարների եւ արտահանողների կողմից Բուսական սերմացուներ, մի գործարանում Taiwan. With տարիների փորձ կատարելու ուղղությամբ, մենք հայտնի ենք մեր ականավոր կատարման մեջ արդյունաբերության Մենք օգնում ենք որպես առաջատար ապրանքանիշի Taiwan. Մենք անընդհատ բարելավել մեր արտադրանքը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին: Մենք մի թիմ, որն ապահովում է մասնագետների ժամանակին մատակարարելու բարձր quality.Our անկեղծության եւ քրտնաջան աշխատանք է օգնել մեզ, համընկնում է մեր որակը միջազգային չափանիշներին.
Մեր անկեղծությունը ու դժվարին աշխատանք է օգնել մեզ համապատասխանելու որակը մեր

Բուսական սերմացուներ

միջազգային չափանիշներին: Համաձայն տարբեր տեսակների արտադրության պահանջներին, մենք առաջարկում ենք կատարյալ ծառայություններից ձեզ.

ներածություն

The Expert of Herbal Extracts

Ko Da develops Chinese herbal medicine, health supplement, premium herb pieces and herb cuisine products with Chinese herbal concentration and purification techniques, which contain powder, pill, ointment, granule, capsule, tablet, etc.

Our products are being supplied to Taiwan local market and 15 countries. Ko Da has more than 700 Traditional Chinese Medicine (TCM) licenses which are approved by TFDA. Ko Da's TCM products are being selected by more than 80% of medical centers and hospitals in Taiwan nowadays and its efficiency and effectiveness of product has gained a great reputation from the Chinese Medicine industry and consumers.

International Certified Laboratory

Ko Da Testing Laboratory is accredited with double international certifications, TAF ISO/IEC 17025 and TFDA Drug and Cosmetic Laboratory certification, which proves our testing lab capable of doing test, calibration and quality control based on international requirement.

Ko Da is a GMP licensed herbal medicine manufacturer with the most Health Food Certificates, well experienced and known for own brand products, health supplement and health food OEM of herbal ingredients. Ko Da inherits the ancestral experience and knowledge, and has adopted the scientific high-tech manufacturing techniques, to manufacture the very best herbal health care products. Our sincerity and hard work have helped us to match the quality of our Herbal Extracts with international standards. According to the different kinds of manufacture demands, we offer perfect services to you.